Přihlášení Administrátora Registrace Přihlášení

Vítejte ve veřejné části aplikace „Dotace města Plzně“

Na tomto portálu najdete přehled dotačních titulů vyhlašovaných statutárním městem Plzeň. Administraci dotačních titulů provádějí v souladu se schváleným rozpočtem na konkrétní kalendářní rok a dle závazných interních předpisů odpovědné odbory Magistrátu města Plzně a úřady městských obvodů.

Žádosti o dotace od statutárního města Plzně se podávají výhradně elektronicky, a to prostřednictvím tohoto dotačního portálu, kde se žadatel zaregistruje a založí si tzv. „Můj účet“ pro podání žádostí. V případě schválení dotace slouží tento portál i k další vzájemné komunikaci mezi poskytovatelem a příjemcem.

Informace o schválených dotacích do září 2022 lze získat prostřednictvím vyhledavače https://dpo-archiv.plzen.eu.

Obsah stránek je pravidelně aktualizován.

Nápověda

Zveřejňované informace