Přihlášení Administrátora Registrace Přihlášení

Vítejte ve veřejné části aplikace „Dotace města Plzně“

Na tomto portálu najdete přehled dotačních titulů vyhlašovaných statutárním městem Plzeň. Administraci dotačních titulů provádějí v souladu se schváleným rozpočtem na konkrétní kalendářní rok a dle závazných interních předpisů odpovědné odbory Magistrátu města Plzně a úřady městských obvodů.

Žádosti o dotace od statutárního města Plzně se podávají výhradně elektronicky, a to prostřednictvím tohoto dotačního portálu, kde se žadatel zaregistruje a založí si tzv. „Můj účet“ pro podání žádostí. V případě schválení dotace slouží tento portál i k další vzájemné komunikaci mezi poskytovatelem a příjemcem.

Obsah stránek je pravidelně aktualizován.

Nápověda

Zveřejňované informace

  • Zásady poskytování dotací statutárním městem Plzeň.
  • Obecně závazné předpisy (zákon o obcích, RP, Z FINK, Kontrolní řád).
  • Podklady pro vyúčtování - podle dotačních titulů.
  • Celkový přehled všech poskytnutých dotací.
  • Ukončené dotační tituly.