Domů
Anonymní uživatel

Dotace města Plzně

Žadatel Podáno IČ / RČ Název akce Požadováno Schváleno Vyplaceno Akce
Předchozí 1 2 3 4 ... 265 ... 530 ... 794 ... 1058 Další Položky 1 - 20 z 21158
Středisko volného času dětí a mládeže 2004 66362300 Živý svět 69 000 Kč 69 000 Kč 69 000 Kč Detail
2. MŠ 2004 70940720 Zahrada plná radosti 31 500 Kč 31 500 Kč 31 500 Kč Detail
55. MŠ 2004 70941581 Trnkova kouzelná zahrada 500 000 Kč 295 720 Kč 295 720 Kč Detail
Městský obvod Plzeň 4 2004 75370 Revitalizace Habrmannova náměstí 3 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč Detail
Junák 2004 40523683 Bambiriáda 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč Detail
Západočeská univerzita 2004 49777513 Sadové úpravy v univerzitním areálu Zelený trojúhelník 410 495 Kč 292 154 Kč 292 154 Kč Detail
Haima 2004 70841845 Relaxační zahrada pro dětskou hematoonkologii 528 913 Kč 305 983 Kč 305 983 Kč Detail
Ametyst, občanské sdružení 2004 69460485 Výchovou k trvalé udržitelnosti 123 000 Kč 123 000 Kč 123 000 Kč Detail
Dobrovolný ekologický spolek - ochrana ptactva 2004 45332690 Ekologické výchovná a informační VHS kazeta - Jeden rok na Záchranné stanici živočichů v Plzni 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč Detail
51. MŠ 2004 70940801 Rekonstrukce a ozdravění školní zahrady 139 500 Kč 139 500 Kč 139 500 Kč Detail
Úřad městského obvodu Plzeň 2 2004 75370 Posílení ekologické a estetické výchovy zkrášlením životního prostředí u vybraných ZŠ 96 220 Kč 96 220 Kč 96 220 Kč Detail
Úřad městského obvodu Plzeň 1 2004 75370 Zajištění bezpečnosti Lochotínského parku (provedení bezpečnostního a zdravotního řezu stromů) 280 000 Kč 280 000 Kč 280 000 Kč Detail
Kočka mezi lidmi, občanské sdružení 2004 26539039 Kastrační program 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč Detail
Svoboda zvířat 2004 66365678 Nový domov (umísťovací výstavy koček) 35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč Detail
Ametast, občanské sdružení 2004 69460485 Ekologické výukové programy pro školy 70 500 Kč 70 500 Kč 70 500 Kč Detail
střední odborná škola a střední odborné učiliště poštovní 2004 574406 S vodou na Plzeňsku 81 000 Kč 81 000 Kč 81 000 Kč Detail
Mateřské centrum Plzeňské panenky 2004 26630664 Hudba a fantazie 24 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč Detail
speciální škola pro sluchově postižené 2004 49778153 Pro radost i pro užitek 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč Detail
Úřad městského obvodu Plzeň 2 2004 75370 Škoda sport park Malostranská - zřízení pobytové louky 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč Detail
90. MŠ 2004 70940894 Kouzelná zahrada II. 23 085 Kč 23 085 Kč 23 085 Kč Detail