Domů
Anonymní uživatel

Dotace města Plzně

Žadatel Podáno IČ / RČ Název akce Požadováno Schváleno Vyplaceno Akce
Předchozí 1 2 3 4 ... 93 ... 185 ... 277 ... 369 Další Položky 1 - 20 z 7362
Pracovní společnost nástavkových včelařů CZ, z.s. 2017 26519836 II. ročník mezinárodní včelařské konference Josef Antonín Janiš 2018 93 934 Kč 93 934 Kč 93 934 Kč Detail
"Balet o.s." 2016 22669639 KULT-P/1 - "Balet o. s." 300 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč Detail
"Balet o.s." 2017 22669639 KULT-P/1 - "Balet o. s." 300 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč Detail
"Divadlo Dialog Plzeň" 2018 66363675 KULT-S/2 - Divadlo Dialog Plzeň 1 850 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč Detail
"Divadlo Dialog Plzeň" 2018 66363675 Propagace činnosti Divadla Dialog Plzeň - rok 2018 100 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč Detail
"Divadlo Dialog Plzeň" 2019 66363675 KULT-S/2 - Divadlo Dialog Plzeň 1 950 000 Kč 920 000 Kč 920 000 Kč Detail
"Divadlo Dialog Plzeň" 2020 66363675 KULT - Č/2 - "Divadlo Dialog Plzeň" 2 000 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2019 22846956 Zabezpečení provozních nákladů DoRA Centra, sloužícího k volnočasovým aktivitám 45 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2019 22846956 Provozní a mzdové náklady organizace pro zajištění podpory a koordinace dobrovolníků a provoz DoRA Centra 150 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2018 22846956 činnost organizace - provozní a mzdové náklady 150 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2019 22846956 Realizace akce Křesadlo 2019 35 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2019 22846956 Činnost komunitního centra pro volnočasové aktivity dětí a mládeže - mzdové náklady koordinátorů aktivit, provozní energie, vedení účetnictví, vybavení a pomůcky 50 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2019 22846956 Dobrovolnictví - materiálové náklady - kancelářské potřeby, vybavení (DDHM), energie - elektřina, vodné, stočné, teplo 60 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2019 22846956 Dobrovolníci v Plzni 2019 100 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2019 22846956 Dobrovolnictví: materiálové náklady - kancelářské potřeby, vybavení (DDHM), energie (elektřina, vodné, stočné, teplo) 20 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2019 22846956 akce Křesadlo 2019 45 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2019 22846956 mzdové a provozní náklady k zajištění chodu organizace 100 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2018 22846956 Vybavení komunitního centra volnočasových aktivit (drobné hudební nástroje, klávesy nebo keyboard) 7 000 Kč 3 000 Kč 3 000 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2018 22846956 činnost organizace - provozní a mzdové náklady 150 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč Detail
"Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" 2018 22846956 akce Křesadlo 2018 - ceny za dobrovolnickou práci (květiny, věcné ceny, křesadla, nájemné, tisk pozvánek a certifikátů, kapela, catering, osobní náklady grafik a moderátor - DPP) 35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč Detail