Domů
Anonymní uživatel

Dotace města Plzně

Žadatel Podáno IČ / RČ Název akce Požadováno Schváleno Vyplaceno Akce
Předchozí 1 ... 93 ... 185 ... 277 ... 364 365 366 367 368 369 Další Položky 7321 - 7340 z 7362
Městská charita Plzeň 2016 45334692 Domov pro seniory sv. Jiří 3 100 000 Kč 3 450 000 Kč 3 450 000 Kč Detail
MOTÝL o.s. 2016 26674157 Terapeutické dílny 560 160 Kč 270 000 Kč 270 000 Kč Detail
MOTÝL o.s. 2016 26674157 Raná péče 681 200 Kč 640 000 Kč 640 000 Kč Detail
NADĚJE 2016 570931 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NADĚJE Plzeň 800 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč Detail
NADĚJE 2016 570931 Azylový dům Naděje 495 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč Detail
NADĚJE 2016 570931 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Naděje Plzeň 480 000 Kč 480 000 Kč 480 000 Kč Detail
Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky 2016 70856478 Poradna Národní rady osob se zdravotním postižením ČR v Plzni 100 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
OBČANSKÁ PORADNA Plzeň o.p.s. 2016 2163161 Občanská poradna Plzeň 705 000 Kč 360 000 Kč 360 000 Kč Detail
Občanské sdružení Procit, z.s. 2016 22909486 Občanské sdružení ProCit, z.s. - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 843 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč Detail
Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky 2016 537675 Poradna pro ženy a dívky Plzeň 116 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. 2016 45768676 odborné sociální poradenství 391 923 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč Detail
Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. 2016 45768676 terénní program 291 602 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč Detail
Plzeňská unie neslyšících 2016 68782098 průvodcovské a předčitatelské služby 328 650 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč Detail
Plzeňská unie neslyšících 2016 68782098 Tlumočnické služby 356 650 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč Detail
Plzeňská unie neslyšících 2016 68782098 odborné sociální poradenství 296 150 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč Detail
Plzeňská unie neslyšících 2016 68782098 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 336 150 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč Detail
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. 2016 28020529 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. - Odborné sociální poradenství 720 000 Kč 600 000 Kč 600 000 Kč Detail
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň 2016 519740 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha (OSP) 290 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč Detail
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň 2016 519740 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině - Střecha (SAS) 400 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč Detail
Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň 2016 519740 NZDM Vzducholoď - nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 460 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč Detail