Domů
Anonymní uživatel

Dotace města Plzně

Žadatel Podáno IČ / RČ Název akce Požadováno Schváleno Vyplaceno Akce
Předchozí 1 ... 259 260 261 262 263 264 265 ... 524 ... 786 ... 1047 Další Položky 5221 - 5240 z 20929
SK SENCO Doubravka o.s. 2015 45333971 činnost - sportovní potřeby, elektřina, doprava, údržba areálu, osobní náklady 180 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč Detail
Klub vodních sportů Plzeň 2015 49779231 Letní tábor pro děti (kulturně-sportovní akce-výměnný tábor) - ubytování, strava odměny vedoucích a trenérů, vstupné výlety apod. 40 000 Kč 40 000 Kč 17 200 Kč Detail
Klub vodních sportů Plzeň 2015 49779231 renovace objektu u Seneckého rybníka - renovace havarijního stavu oken 125 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Sbor dobrovolných hasičů v Plzni Doubravce 2015 64355659 Letní soustředění mladých hasičů SDH Doubravka - náklady na ubytování 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč Detail
Junior club, o.s. 2015 22729399 Letní soustředění pro mažoretky - náklady na ubytování 10 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč Detail
Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 2015 49778102 Wunschbaum - strom přání - dřevěné kolíky, barvy, barevné papíry, gumová kladívka, výkop, beton, upevnění 10 000 Kč 8 000 Kč 8 000 Kč Detail
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Plzeň - Doubravka 2015 45331511 Pronájem sálu (klubovny) na přednáškovou činnost 2 560 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky 2015 65399447 Rekondiční pobyt klientů SONS Plzeň - město - náklady na ubytování 6 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň 2015 70950431 Snažme se - neboli kurz trénování paměti pro osoby se sluchovým postižením seniorského věku - materiálové náklady (cartridge, toner, papír, tužky), energie, nájemné, tisk brožury a výroba propag. materiálů (hrnky, bloky, propisky, kalen.) 10 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč Detail
SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň 2015 70950431 Pilotní projekt "Animáček" pro sluchově postižené děti - kurzovné děti, faktura tlumočení 7 200 Kč 5 040 Kč 5 040 Kč Detail
Mgr. Marie Vechová 2015 61162990 Výtvarná galerie - vznik a otevření nové galerie výtvarných děl, Doubravka - náklady na propagaci akce (plakáty, pozvánky) 10 000 Kč 7 000 Kč 7 000 Kč Detail
Západočeské sdružení obrany spotřebitelů, o.s. 2015 22848088 Spotřebitelské poradenství a zlepšování právního uvědomění - kancelářské potřeby, náplně do tiskárny, odborná literatura, zákony, počítačové programy 10 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
SK ASK ČR Klub cestovatelů Plzeň 2015 72069406 EKO PUNK (3. ročník čištění Berounky, Úslavy) - půjčovné lodě - rafty a kanoe, doprava, čištění 9 000 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč Detail
Tyfloservis, o.p.s. 2015 26200481 S lupou to jde líp! - nákup nových optických pomůcek 5 000 Kč 3 500 Kč 3 500 Kč Detail
Nadace 700 let města Plzně 2015 45332657 Historický víkend aneb Strašidla a mumraje plzeňské 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč Detail
Klub vodních sportů Plzeň 2015 49779231 obnova mobilního hřiště na vodní pólo 85 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Nová Česká píseň 2015 66360251 nájem 10 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Koterovská 85 2015 49774301 ceny, upomínkové předměty, technika, spotřební materiál, náklady na propagaci 42 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o. s. 2015 70099880 Dnes v růžové - divadelní představení a pronájem Divadla PLUTO, Masarykova 75, Plzeň 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč Detail
Nadační fond Zelený poklad 2015 25229575 Realizace projektů v oblasti životního prostředí 1 000 000 Kč 731 000 Kč 731 000 Kč Detail