Domů
Anonymní uživatel

Dotace města Plzně

Žadatel Podáno IČ / RČ Název akce Požadováno Schváleno Vyplaceno Akce
Předchozí 1 2 3 4 ... 255 ... 509 ... 763 ... 1017 Další Položky 1 - 20 z 20326
Baculus, o.p.s. 2017 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice - domov se zvláštním režimem 1 350 000 Kč 1 100 000 Kč 0 Kč Detail
Baculus, o.p.s. 2017 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice - domov pro seniory 1 700 000 Kč 1 450 000 Kč 0 Kč Detail
Bílý kruh bezpečí, z.s. 2017 47607483 Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň 238 283 Kč 100 000 Kč 0 Kč Detail
CENTRUM HÁJEK z.ú. 2017 22845798 Centrum Hájek - Denni stacionář 1 506 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč Detail
CENTRUM HÁJEK z.ú. 2017 22845798 Centrum Hájek - Odlehčovací služby 254 600 Kč 100 000 Kč 0 Kč Detail
CENTRUM HÁJEK z.ú. 2017 22845798 CENTRUM HÁJEK - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 335 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč Detail
CENTRUM HÁJEK z.ú. 2017 22845798 Centrum Hájek - Sociální rehabilitace 699 400 Kč 150 000 Kč 0 Kč Detail
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. 2017 26594382 odborné sociální poradenství 90 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. 2017 26594382 s. aktiv. sl. pro sen. a osoby se zdrav. postižením 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč Detail
Člověk v tísni, o.p.s. 2017 25755277 Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání 150 000 Kč 80 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Praha 2017 62931270 Raná péče 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Archa pro rodiny s dětmi 310 000 Kč 310 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Domov Radost pro osoby s postižením 130 000 Kč 130 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Klub ATOM pro děti a mládež 230 000 Kč 230 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Pírko pro osoby s postižením 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Plamínek pro osoby s postižením 90 000 Kč 90 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Plus pro lidi v krizové situaci 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Stacionář Človíček pro osoby s postižením 900 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Stacionář Soběkury pro osoby s postižením 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč Detail
Diecézní charita Plzeň 2017 49774034 Domov pokojného stáří sv. Alžběty - sociální služba 1 060 000 Kč 1 060 000 Kč 0 Kč Detail