Domů
Anonymní uživatel

Dotace města Plzně

Žadatel Podáno IČ / RČ Název akce Požadováno Schváleno Vyplaceno Akce
Předchozí 1 2 3 4 ... 260 ... 518 ... 777 ... 1035 Další Položky 1 - 20 z 20685
Baculus, o.p.s. 2017 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice - domov se zvláštním režimem 1 350 000 Kč 1 100 000 Kč 600 000 Kč Detail
Baculus, o.p.s. 2017 26997355 Domov poklidného stáří Vejprnice - domov pro seniory 1 700 000 Kč 1 450 000 Kč 900 000 Kč Detail
Bílý kruh bezpečí, z.s. 2017 47607483 Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Plzeň 238 283 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč Detail
CENTRUM HÁJEK z.ú. 2017 22845798 Centrum Hájek - Denni stacionář 1 506 000 Kč 800 000 Kč 550 000 Kč Detail
CENTRUM HÁJEK z.ú. 2017 22845798 Centrum Hájek - Odlehčovací služby 254 600 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč Detail
CENTRUM HÁJEK z.ú. 2017 22845798 CENTRUM HÁJEK - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 335 000 Kč 100 000 Kč 50 000 Kč Detail
CENTRUM HÁJEK z.ú. 2017 22845798 Centrum Hájek - Sociální rehabilitace 699 400 Kč 150 000 Kč 50 000 Kč Detail
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. 2017 26594382 odborné sociální poradenství 90 000 Kč 90 000 Kč 90 000 Kč Detail
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. 2017 26594382 s. aktiv. sl. pro sen. a osoby se zdrav. postižením 40 000 Kč 40 000 Kč 40 000 Kč Detail
Člověk v tísni, o.p.s. 2017 25755277 Poradenství v oblasti dluhů a protiprávního jednání 150 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Praha 2017 62931270 Raná péče 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Archa pro rodiny s dětmi 310 000 Kč 310 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Domov Radost pro osoby s postižením 130 000 Kč 130 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Klub ATOM pro děti a mládež 230 000 Kč 230 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Pírko pro osoby s postižením 70 000 Kč 70 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Plamínek pro osoby s postižením 90 000 Kč 90 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Plus pro lidi v krizové situaci 400 000 Kč 400 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Stacionář Človíček pro osoby s postižením 900 000 Kč 800 000 Kč 0 Kč Detail
Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy 2017 45331154 Stacionář Soběkury pro osoby s postižením 110 000 Kč 110 000 Kč 0 Kč Detail
Diecézní charita Plzeň 2017 49774034 Domov pokojného stáří sv. Alžběty - sociální služba 1 060 000 Kč 1 060 000 Kč 760 000 Kč Detail