Domů
Anonymní uživatel

Dotace

Žadatel Podáno IČ / RČ Název akce Požadováno Schváleno Vyplaceno Akce
Předchozí 1 2 3 4 ... 240 ... 478 ... 717 ... 955 Další Položky 1 - 20 z 19089
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 2017 69966303 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 2 159 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. 2017 69966303 Mentoringové preventivní programy pro podporu rodin a dětí s rizikem ohrožení vývoje a 641 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Hospic svatého Lazara 2016 66361508 Hospicová a paliativní péče 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč Detail
Potravinová banka Plzeň, z.s. 2016 3191893 Potravinová banka Plzeň 84 000 Kč 84 000 Kč 84 000 Kč Detail
Divadlo pod lampou, o.p.s. 2016 28004256 KULT-Z/1 - Divadlo pod lampou, o. p. s. 3 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč Detail
Galerie města Plzně, o.p.s. 2016 25234994 KULT-Z/2 - Galerie města Plzně, o. p . s. 4 250 000 Kč 3 200 000 Kč 1 600 000 Kč Detail
Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost 2016 29109124 KULT-Z/3 - Plzeň 2015, o. p. s. 3 340 000 Kč 1 700 000 Kč 1 700 000 Kč Detail
Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost 2016 25224662 KULT-Z/4 - Plzeňská filharmonie, o. p. s. 18 000 000 Kč 15 300 000 Kč 7 650 000 Kč Detail
Bienále kresby Plzeň 2016 86770624 KULT-S/1 - Bienále kresby Plzeň, zájmové sdružení právnických osob 1 480 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Divadlo Dialog Plzeň 2016 66363675 KULT-S/2 - Divadlo Dialog Plzeň 1 650 000 Kč 900 000 Kč 900 000 Kč Detail
Filmový klub Plzeň 2016 45332894 KULT-S/3 - Filmový klub Plzeň 350 000 Kč 260 000 Kč 260 000 Kč Detail
JOHAN o.s. 2016 68783001 KULT-S/4 - JOHAN z. s. 2 420 000 Kč 1 600 000 Kč 800 000 Kč Detail
k světu 2016 22609814 KULT/S-5 - k světu, z. s. 2 320 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč Detail
Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň 2016 70942749 KULT-S/6 - MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO PLZEŇ 5 500 000 Kč 3 200 000 Kč 0 Kč Detail
Občanské sdružení STUDNICE 2016 69980934 KULT-S/7- Občanské sdružení STUDNICE 250 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Pap-rna 2016 1192442 KULT-S/8 - Papírna 1 283 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč Detail
Sdružení Plzeňského dětského sboru 2016 68818840 KULT-S/9 - Sdružení Plzeňského dětského sboru 300 000 Kč 0 Kč 0 Kč Detail
Středisko západočeských spisovatelů o.s. 2016 45331839 KULT-S/10 - Středisko západočeských spisovatelů 335 300 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč Detail
Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 2016 668583 KULT-S/11 - Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti 800 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč Detail
Základní umělecká škola,Plzeň, Jagellonská 14 2016 45330212 KULT-S/12 - Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská, součást Galerie Paletka 320 000 Kč 250 000 Kč 250 000 Kč Detail